Oddziały: Ia Ib IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb Va Vb VIa VIb VIIa VIIb VIII IXa IXb Xa Xb XI XII

Plan lekcji dla oddziału IIIb w roku szkolnym 2023/2024

8:00 8:55 9:50 10:45 11:40 12:45 13:50 14:45 15:35 16:25
Pn
 
ed
10Muz
 
ed
10Muz
 
ang
10Ser
 
ed
10Muz
 
ed
10Muz
 GKOR
kor
SG2Puj
 GKOR
kor
SG2Puj
     
Wt
 
ed
10Muz
 
ed
10Muz
 REL
rel
10Le
 
ed
10Muz
 
ed
10Muz
         
Śr
 
ed
10Muz
 
ed
10Muz
 
rytm
108Zei
 
rytm
108Zei
 
ztr
331Przy
         
Czw
 
ed
10Muz
 
ed
10Muz
 
ed
10Muz
 
ed
10Muz
 REL
rel
10Le
         
Pt
 
ed
10Muz
 
ed
10Muz
 
ed
10Muz
 
ang
10Ser
 
ed
10Muz
 
ks
108Zei
 GKOR
kor
SG2Puj